Szkolenie okresowe BHP – stanowiska robotnicze (AMICA)

Aktualny status
Niezapisany
Cena [zł]
70

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno odbyć się przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Częstotliwość szkolenia: nie rzadziej niż raz na 3 lata. Na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż raz na rok!
Wersja językowa: PL
Czas trwania filmów: ok. 3 h

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, np. mechanik, kucharz, sprzątacz, monter, kierowca, pracownik budowy, elektryk, magazynier, stolarz, operator wózka widłowego i innych urządzeń transportu bliskiego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  3. postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie jest organizowane przez Internet z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy e-learningowej, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Program szkolenia realizowany jest z zastosowaniem przede wszystkim metod aktywizujących uczestników szkolenia do czynnego w nim udziału. Dlatego w naszym szkoleniu każdy moduł zakończony jest quizem sprawdzającym wiedzę. Jeśli w trakcie wykonywania szkolenia nasunie Ci się jakakolwiek kwestia do wyjaśnienia, napisz do nas poprzez formularz kontaktowy lub mailowo: kontakt@e-sukurs.pl

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.).

Ukończenie szkolenia

Poprawne zaliczenie quizów, które występują po ukończonym module szkoleniowym, pozwala na realizację finalnego testu po szkoleniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Średnia ocena:
★★★★★

Aby napisać opinię, musisz się zalogować i rozpocząć szkolenie.