Szkolenie okresowe BHP – stanowiska administracyjno-biurowe i inne (AMICA)

Aktualny status
Niezapisany
Cena [zł]
70

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp powinno odbyć się przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Częstotliwość szkolenia: szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 6 powinno być przeprowadzane w nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Jeżeli charakter Twojej pracy nie wiąże się z narażeniem na niebezpieczne czynniki to szkolenie będzie ważne 6 lat. Pracownikiem takim zazwyczaj jest księgowy pracujący w biurze rachunkowym.

Wersja językowa: PL
Czas trwania filmów: ok. 3,5 h

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych; np. lekarz, księgowy, kadrowy, sekretarz, recepcjonista, asystent, referent, inspektor, opiekun, informatyk, przedstawiciel handlowy, terapeuta, psycholog, nauczyciel, weterynarz.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 
  2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 
  3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie jest organizowane przez Internet z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy e-learningowej, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Program szkolenia realizowany jest z zastosowaniem przede wszystkim metod aktywizujących uczestników szkolenia do czynnego w nim udziału. Dlatego w naszym szkoleniu każdy moduł zakończony jest quizem sprawdzającym wiedzę. Jeśli w trakcie wykonywania szkolenia nasunie Ci się jakakolwiek kwestia do wyjaśnienia, napisz do nas poprzez formularz kontaktowy lub mailowo: kontakt@e-sukurs.pl

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.).

Ukończenie szkolenia

Poprawne zaliczenie quizów, które występują po ukończonym module szkoleniowym, pozwala na realizację finalnego testu po szkoleniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Średnia ocena:
★★★★★

Aby napisać opinię, musisz się zalogować i rozpocząć szkolenie.