Szkolenie okresowe BHP – stanowiska inżynieryjno-techniczne (AMICA)

Aktualny status
Niezapisany
Cena [zł]
150
Zacznij
This szkolenie is currently closed

Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznych powinno odbyć się przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Częstotliwość szkolenia: nie rzadziej niż raz na 5 lat
Wersja językowa: PL
Czas trwania filmów: ok. 3,5 h

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, 
  2. organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 
  3. metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie jest organizowane przez Internet z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy e-learningowej, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Program szkolenia realizowany jest z zastosowaniem przede wszystkim metod aktywizujących uczestników szkolenia do czynnego w nim udziału. Dlatego w naszym szkoleniu każdy moduł zakończony jest quizem sprawdzającym wiedzę. Jeśli w trakcie wykonywania szkolenia nasunie Ci się jakakolwiek kwestia do wyjaśnienia, napisz do nas poprzez formularz kontaktowy lub mailowo: kontakt@e-sukurs.pl

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.).

Ukończenie szkolenia

Poprawne zaliczenie quizów, które występują po ukończonym module szkoleniowym, pozwala na realizację finalnego testu po szkoleniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Średnia ocena:
★★★★★

Aby napisać opinię, musisz się zalogować i rozpocząć szkolenie.