Szkolenie okresowe BHP – stanowiska kierownicze (AMICA)

Aktualny status
Niezapisany
Cena [zł]
70

Szkolenie okresowe bhp osób kierujących pracownikami powinno odbyć się przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

To szkolenie uprawnia do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego (drugiej części szkolenia wstępnego bhp). 

Częstotliwość szkolenia: nie rzadziej niż raz na 5 lat
Wersja językowa: PL
Czas trwania filmów: ok. 3,5 h

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla:

a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie jest organizowane przez Internet z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy e-learningowej, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Program szkolenia realizowany jest z zastosowaniem przede wszystkim metod aktywizujących uczestników szkolenia do czynnego w nim udziału. Dlatego w naszym szkoleniu każdy moduł zakończony jest quizem sprawdzającym wiedzę. Jeśli w trakcie wykonywania szkolenia nasunie Ci się jakakolwiek kwestia do wyjaśnienia, napisz do nas poprzez formularz kontaktowy lub mailowo: kontakt@e-sukurs.pl

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.).

Ukończenie szkolenia

Poprawne zaliczenie quizów, które występują po ukończonym module szkoleniowym, pozwala na realizację finalnego testu po szkoleniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Średnia ocena:
★★★★★

Aby napisać opinię, musisz się zalogować i rozpocząć szkolenie.