Czynniki zagrożeń występujacych na stanowiskach robotniczych.