Lekcja 1. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w przypadku pożaru (lub innego zagrożenia)