Lekcja 2. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w zakładach pracy