Lekcja 3. Ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy