Lekcja 4. Obowiązki pracownika po zaistnieniu wypadku