Lekcja 5. Orgzniazacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy i odpowiedzialność karna