Lekcja 6. Resyscytacja krążęniowo-oddechowa oraz użycie defibrylatora