Moduł VIII. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego