Szkolenie okresowe BHP – stanowiska administracyjno-biurowe

Aktualny status
Niezapisany
Cena [zł]
70

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp powinno odbyć się przed upływem 12 miesięcy od szkolenia wstępnego bhp. Jeśli dopiero rozpoczynasz pracę pomiń obecne szkolenie i zacznij od szkolenia wstępnego-ogólnego, dostępnego TUTAJ.

Częstotliwość szkolenia: szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 6 powinno być przeprowadzane w nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Jeżeli charakter Twojej pracy nie wiąże się z narażeniem na niebezpieczne czynniki to szkolenie będzie ważne 6 lat. Pracownikiem takim zazwyczaj jest księgowy pracujący w biurze rachunkowym.

Wersja językowa: PL
Czas trwania filmów: ok. 3 h

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych; np. księgowy, kadrowy, sekretarz, recepcjonista, asystent, referent, inspektor, opiekun, informatyk, przedstawiciel handlowy, terapeuta, psycholog, nauczyciel, weterynarz.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 
  2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 
  3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie jest organizowane przez Internet z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy e-learningowej, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Program szkolenia realizowany jest z zastosowaniem przede wszystkim metod aktywizujących uczestników szkolenia do czynnego w nim udziału. Dlatego w naszym szkoleniu każdy moduł zakończony jest quizem sprawdzającym wiedzę. Jeśli w trakcie wykonywania szkolenia nasunie Ci się jakakolwiek kwestia do wyjaśnienia, napisz do nas poprzez formularz kontaktowy lub mailowo: kontakt@e-sukurs.pl

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.).

Ukończenie szkolenia

Szkolenie okresowe kończy się sprawdzeniem umiejętności i wiedzy objętej programem szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Średnia ocena:
★★★★★

Aby napisać opinię, musisz się zalogować i rozpocząć szkolenie.