Suwnica to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, zdolna do poruszania się po szynach lub bieżniach, posiadająca co najmniej jeden poziomy dźwigar i wyposażona w co najmniej jeden mechanizm podnoszący, przeznaczona do przemieszczania ładunków w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, rozpiętością dźwigara lub dźwigarów oraz długością toru jazdy całej maszyny.

Wszystkie suwnice podlegają dozorowi technicznemu.

Wciągnik to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, przeznaczona do podnoszenia i opuszczania ładunków na określonej drodze, z przejazdem lub bez. Ładunki mogą być zawieszone na hakach lub innych urządzeniach chwytnych.

Wciągarka (wciągnik typu otwartego) to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, przeznaczona do podnoszenia i opuszczania ładunków na określonej drodze, z przejazdem lub bez. Ładunki mogą być zawieszone na hakach lub innych urządzeniach chwytnych. Zespół mechanizmów wciągarki najczęściej zabudowany na odrębnej ramie stanowiącej główną konstrukcję nośną maszyny.

Rodzaje uprawnień i okres ważności:

  1. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – 10 lat
  2. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat