Egzamin UDT: suwnice ogólnego przeznaczenia

Pytania egzaminacyjne: suwnice ogólnego przeznaczenia

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
62. Formami dozoru technicznego są:
148. Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:
163. Na rysunku pokazana jest:
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
218. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:
229. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:
93. W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:a
169. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
256. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:
252. Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:
95. „Łącznik suwnicy" powinien znajdować się:
191. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:
212. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
Egzamin UDT: suwnice ogólnego przeznaczenia
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}