Egzamin UDT: HDS

Pytania egzaminacyjne: żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne - HDS

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
126. Blokada transportowa podpór żurawi służy do:
242. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
119. Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
107. Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez:
202. Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednią wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia:
172. W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg:
196. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy:
52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
146. Elementy budowy haka to:
210. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t :
173. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg:
144. Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu:
294. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
100. W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi:
324. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:
Egzamin UDT: HDS
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}