Egzamin UDT: wózki jezdniowe

Pytania egzaminacyjne: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:
74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok.:
67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:
65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:
45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:
159. Sprawne dźwignie sterujące:
51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:
Egzamin UDT: wózki jezdniowe
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}