Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny

Aktualny status
Niezapisany
Cena [zł]
60

Szkolenie wstępne bhp składa się z dwóch części – instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Szkolenie, o którym właśnie czytasz, to pierwsza część szkolenia wstępnego, czyli instruktaż ogólny.

Ważność szkolenia: pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami – do 6 miesięcy, inne stanowiska – do 12 miesięcy
Wersja językowa: PL
Czas trwania filmów: ok. 1,5 h

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę. Instruktaż ogólny odbywają nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: 

  1. podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, 
  2. przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, 
  3. zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie jest organizowane przez Internet z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy e-learningowej, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Program szkolenia realizowany jest z zastosowaniem przede wszystkim metod aktywizujących uczestników szkolenia do czynnego w nim udziału. Dlatego w naszym szkoleniu każdy moduł zakończony jest quizem sprawdzającym wiedzę. Jeśli w trakcie wykonywania szkolenia nasunie Ci się jakakolwiek kwestia do wyjaśnienia, napisz do nas poprzez formularz kontaktowy lub mailowo: kontakt@e-sukurs.pl

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.).

Ukończenie szkolenia

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która zostanie wygenerowana po zaliczeniu testu końcowego.

Średnia ocena:
★★★★★

Aby napisać opinię, musisz się zalogować i rozpocząć szkolenie.