Żuraw przewoźny to dźwignica zamontowana na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu, służąca do załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku; w tym żurawie leśne służące do załadunku i rozładunku drewna (zalicza się tu również harvester’y i forwarder’y – specjalistyczne maszyny przeznaczone do zrywki lub/i transportu drewna).

Nazwa potoczna: dźwig do drewna, do zrywki (dotyczy harvester’ów i forwarder’ów), HDS

Wszystkie żurawie przewoźne podlegają dozorowi technicznemu.

Rodzaje uprawnień i okres ważności:

  1. Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) – 10 lat