Szkolenie okresowe BHP – stanowiska kierownicze

Aktualny status
Niezapisany
Cena [zł]
150

Szkolenie okresowe bhp osób kierujących pracownikami powinno odbyć się przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Jeśli dopiero rozpoczynasz pracę pomiń obecne szkolenie i zacznij od szkolenia wstępnego-ogólnego, dostępnego TUTAJ.

Szkolenie okresowe dla pracodawców powinno odbyć się przed zatrudnieniem pierwszego pracownika. Pracodawco – pamiętaj o obowiązkowych szkoleniach dla Twoich pracowników, dostępnych tutaj:

  1. szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych
  2. szkolenie okresowe bhp dla stanowisk biurowych
  3. szkolenie okresowe bhp dla stanowisk inżynieryjno-technicznych

To szkolenie uprawnia do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego (drugiej części szkolenia wstępnego bhp). 

Częstotliwość szkolenia: nie rzadziej niż raz na 5 lat
Wersja językowa: PL
Czas trwania filmów: ok. 3,5 h

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla:

a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie jest organizowane przez Internet z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy e-learningowej, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Program szkolenia realizowany jest z zastosowaniem przede wszystkim metod aktywizujących uczestników szkolenia do czynnego w nim udziału. Dlatego w naszym szkoleniu każdy moduł zakończony jest quizem sprawdzającym wiedzę. Jeśli w trakcie wykonywania szkolenia nasunie Ci się jakakolwiek kwestia do wyjaśnienia, napisz do nas poprzez formularz kontaktowy lub mailowo: kontakt@e-sukurs.pl

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.).

Ukończenie szkolenia

Szkolenie okresowe kończy się sprawdzeniem umiejętności i wiedzy objętej programem szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Średnia ocena:
★★★★★

Aby napisać opinię, musisz się zalogować i rozpocząć szkolenie.