Egzamin UDT: żurawie stacjonarne

Pytania egzaminacyjne: żurawie stacjonarne

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
155. Żurawiem nie można podnosić:
4. Dozorem technicznym nazywamy:
216. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:
186. Poniższy rysunek przedstawia:
52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
104. Kierunki ruchów żurawia stacjonarnego sterowanego radiowo powinny być oznaczone:
135. Sygnał "STOP" , na który należy bezzwłocznie zareagować może podać
129. Jak należy zapobiegać wahaniom ładunków?
215. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:
173. Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:
44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
200. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:
82. We wciągnikach linowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować:
131. Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest:
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
Egzamin UDT: żurawie stacjonarne
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}