Żuraw stacjonarny to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, przeznaczona do przemieszczania ładunków w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, długością wysięgnika oraz kątem obrotu wysięgnika. Żuraw warsztatowy najczęściej składa się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa z obrotowym wysięgnikiem lub samego wysięgnika zamocowanego obrotowo np. do ściany lub innej maszyny. Mechanizmy podnoszenia i zmiany wysięgu najczęściej realizowane są poprzez wykorzystanie wciągnika poruszającego się po wysięgniku.

Wszystkie żurawie podlegają dozorowi technicznemu.

Rodzaje uprawnień i okres ważności:

  1. Żurawie stacjonarne – 10 lat