Egzamin przez Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składa się z dwóch części:
 1. teoretycznej
  Forma: test
  Liczba pytań: 15
  Próg zaliczenia: 11
  Czas trwania: 30 minut
 2. praktycznej
  • część pierwsza – pytanie z OTC (obsługi technicznej codziennej)
  • część druga – przejazd po wyznaczonym torze egzaminacyjnym (w zależności od urządzenia)

Poniżej znajdują się pytania oraz próbne egzaminy przygotowane dla wybranych kategorii urządzeń.

PYTANIA – jest to pełna baza pytań egzaminacyjnych udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego. W każdym pytaniu są cztery możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Po zaznaczeniu odpowiedzi system zaznaczy ją na zielono – jeśli była poprawna lub na czerwono – jeśli była błędna, równocześnie wskazując, która odpowiedź jest poprawna.

EGZAMIN – to jest symulacja egzaminu UDT – sprawdź swoją wiedzę, życzymy przyjemnej nauki.