Egzamin UDT: wciągniki i wciągarki

Pytania egzaminacyjne: wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
181. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
150. W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi:
148. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:
194. DOR zawiesia pasowego można określić:
61. Obsługującemu nie wolno:
191. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
142. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:
89. Łapa oporowa jest przedstawiona na obrazie:
106. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego? żurawi stacjonarnych ogólnego przeznaczenia wynosi:
109. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku góra:
138. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:
213. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:
94. Linię sześciosplotkową przedstawia obraz:
38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
Egzamin UDT: wciągniki i wciągarki
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}