Szkolenia BHP
60

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny

150

Szkolenie okresowe BHP – stanowiska kierownicze

150

Szkolenie okresowe BHP – stanowiska inżynieryjno-techniczne

70

Szkolenie okresowe BHP – stanowiska administracyjno-biurowe