Egzamin UDT: podesty ruchome

Pytania egzaminacyjne: podesty robocze przejezdne

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu
49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
232. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu
68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać
193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m
122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej
201. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m
117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów
162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu
192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
31. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać
Egzamin UDT: podesty ruchome
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}