Szkolenie okresowe BHP – stanowiska inżynieryjno-techniczne

Aktualny status
Niezapisany
Cena [zł]
150

Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznych powinno odbyć się przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Jeśli dopiero rozpoczynasz pracę pomiń obecne szkolenie i zacznij od szkolenia wstępnego-ogólnego, dostępnego  TUTAJ.

Częstotliwość szkolenia: nie rzadziej niż raz na 5 lat
Wersja językowa: PL
Czas trwania filmów: ok. 2,5 h

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, 
  2. organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 
  3. metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie jest organizowane przez Internet z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy e-learningowej, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Program szkolenia realizowany jest z zastosowaniem przede wszystkim metod aktywizujących uczestników szkolenia do czynnego w nim udziału. Dlatego w naszym szkoleniu każdy moduł zakończony jest quizem sprawdzającym wiedzę. Jeśli w trakcie wykonywania szkolenia nasunie Ci się jakakolwiek kwestia do wyjaśnienia, napisz do nas poprzez formularz kontaktowy lub mailowo: kontakt@e-sukurs.pl

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.).

Ukończenie szkolenia

Szkolenie okresowe kończy się sprawdzeniem umiejętności i wiedzy objętej programem szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Średnia ocena:
★★★★★

Aby napisać opinię, musisz się zalogować i rozpocząć szkolenie.